Bejelentkezés

Jelentkezz be könnyen Facebook azonosítód használatával!

Már rendelkezem P2P Money fiókkal.


Regisztrálj! Regisztrálj!

Bejelentkezés

Bejelentkezés

bejelentkezési adatok megjegyzése

Elfelejtettem a jelszavam

Belépés
jelszó

Regisztrálj! Regisztrálj!

Ajánlom ismerőseimnek


Értéke:19259 EUR
Résztvevők száma: 3400
Részvételi díj: 10.00 EUR

Értéke:84617 EUR
Résztvevők száma: 3511
Részvételi díj: 38.00 EUR

Értéke:1852 EUR
Résztvevők száma: 144
Részvételi díj: 20.00 EUR

Értéke:59259 EUR
Résztvevők száma: 3000
Részvételi díj: 31.16 EUR

Értéke:55556 EUR
Résztvevők száma: 2500
Részvételi díj: 35.51 EUR

Kérdések és válaszok

Jegyzőkönyv 09.08.19.


Budapest, Teréz krt. 11. sz. alatt, 2009. augusztus 19.-én megtartott P2P Money franchise
partnereinek szóló titkos u¨zleti információkat tartalmazó értekezletének jegyzőkönyve.
Felhívjuk minden résztvevő figyelmét, hogy a megbeszélésről hangfelvétel készu¨lt.
A tárgyaláson elhangzott minden információt titkos u¨zleti információnak és u¨zleti titoknak
minősítu¨nk.*
*Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 81. §-a szerint "személyhez fűződő jogot sért, aki
u¨zemi vagy u¨zleti titok birtokába jut és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza, vagy azzal egyéb módon
visszaél".
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpt.) 4. §-
ának (1) bekezdése szerint "Tilos u¨zleti titkot tisztességtelen módon megszerezni vagy felhasználni, valamint
jogosulatlanul mással közölni vagy nyilvánosságra hozni".


Franchise partner Részt vett:

Druskóczi Ottó 
Rajnai Norbert  
Horváth Arnold 
Lengyel Ágnes  
Horváth Éva ésHorváth István  
Schrammer Katalin és Bali Zsuzsa


Aki a Titoktartási Nyilatkozatot az értekezleten nem írta alá, a Jegyzőkönyv kézhezvételét
követő 2 napon belu¨l, kérju¨k, adja postára vagy scannelve a management@p2pmoney.eu
címre elku¨ldeni szíveskedjen!

1 téma:
Direkt marketing levelek
Az újonnan elkészített direkt marketing levelekre keru¨lő címzést minden résztvevő
megadta.
A levelek kiku¨ldésekor is vegyétek figyelembe az alábbiakat, így nem kaphatja meg
kétszer-háromszor egy cégtulajdonos a direkt-maileket:

" A Teru¨leti Regisztrációs Pontok az ajánlókódjukat csak a szerződésu¨kben meghatározott
teru¨letu¨kön, és a P2PMoney Teru¨leti Regisztrációs Partnerrel nem rendelkező teru¨leteken
lévő, állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek vagy székhellyel rendelkező cégek
regisztrálására használhatják. "

2. téma:
A magáncélú előfizetés ingyenessé tétele
1. Szavazás eredménye: a Full-előfizetés 2009. szeptember 15-étől
ingyenes, 0 EUR.

2. Jóváhagyások: minden teru¨leti képviselő meg tudja nézni a másik által
elutasított tárgyat – miért történt a visszautasítás

3. Meddig legyen ingyenes? Első 5 db – nem promóciós – értékesítés után
(bármely kategóriában) újabb megbeszélés az ingyenesség kérdéséről

3. Az összes kategóriából egy-egy darabot feltehet.

4. Céges, u¨zleti előfizetések maradnak Light-B, Medium-B, Full-B
előfizetési kategóriákban (99 EUR, 149 EUR, 199 EUR összegekért).
Céges, u¨zleti előfizetések = u¨zletszerűen foglalkozik a p2pmoney
értékesítéssel.
5. Vásárlás magánszemélynek és cégnek továbbra is ingyenes, a Fullelőfizetés
ingyenessé tétele promóciós céllal meghosszabbítva
szeptember 15-étől.
3. téma:
Mi módon növelju¨k a p2p tagok számát?
A meeting során a kérdést nem sikeru¨lt érdemben megvitatni.

4. téma:
A pénzdíjas játékok

Kérdések:
1. Milyen pénznemben legyenek a promóciós játékok?
2. Bankkártyán vagy készpénzben kapja meg a nyereményét a nyertes?
3. Bankkártya-promóciós aukciók teru¨letenkénti költségeinek ismertetése
4. Bankkártyát kibocsájt-e erre a célra valamilyen bank?
5. Hol fog megjelenni a nyertes?

Szavazás eredménye:
1. Forint
2. Bankkártya
3. Bankkártya-promóciós aukciók költségei jelenlévők által egységesen
elfogadásra keru¨ltek
4. Vélemények szerint kibocsájt. Horváth Éva (több bank) 2009. augusztus
26-27-ére ígérte az utánajárást, hogy hogyan működik. Ottó - Raiffeisen
Banknál érdeklődik.
5. Index, Origó, egyéb online média, CityScreen, stb…

A City Screen (peron reklám):
P2PMoney a CityScreen teljes reklámköltségének 50%-át vállalja. A Makovics Éva
tájékoztatót ku¨ld mindenkinek a reklámmal kapcsolatban.

Egyéb felmeru¨lt kérdések:
1. Horváth Éva: Csekkes befizetések mikor érkeznek meg – Válasz:
megszűntek, később lesz Paypal, bankkártyás fizetés

2. Ingyenes utazásos aukciókat mikor indítsuk – Válasz:
a. 1. játék – 2009. szeptember 5-12.
b. 2. játék – 2009. szeptember 12-19.
c. 3. játék – 2009. szeptember 19-26.

6. Lengyel Ági, Bali Zsuzsa: adásvétel hogy történik, ki-kivel keru¨l
jogviszonyba – Válasz: Minden esetben a P2PMoney Europe-pal keru¨l
jogi kapcsolatba az eladó és a vevő is. Az eladó a P2PMoney Europepal
szerződik. Dupla átírás következtében a vevő (játékos) tulajdonába
(nevére) keru¨l az ingatlan, melyet a P2P Europe fizet ki a
tulajdonosnak. Ezek a költségek bele vannak kalkulálva a
végösszegbe.

7. Bali Zsuzsa: mit ajánlanátok fel azért, ha nektek hoznak ingatlanokat az
ingatlanosok – Válasz: Semmit. Nincs rá szu¨kség.

8. Csak 1/1-es tulajdonba bejegyezhető, csak lakhatási engedéllyel
rendelkező ingatlant lehet feltenni az oldalra.

9. Bali Zsuzsa: Teru¨leti Reg.Pont hozzá nem tartozó keru¨letbe szeretne
beregisztrálni valakit, aki hozzá ragasztkodik, barátja, stb, akkor mi a
teendő? - Válasz: egymás közötti megegyezés lehetséges a P2PMoney
által írásban meghatározott utasításon kívu¨l. H. Éva, Arnold javaslata:
mindenki u¨ljön le azzal személyesen, akinél ilyen kérdés felmeru¨l és
egyezzenek meg ku¨lön.