Bejelentkezés

Jelentkezz be könnyen Facebook azonosítód használatával!

Már rendelkezem P2P Money fiókkal.


Regisztrálj! Regisztrálj!

Bejelentkezés

Bejelentkezés

bejelentkezési adatok megjegyzése

Elfelejtettem a jelszavam

Belépés
jelszó

Regisztrálj! Regisztrálj!

Ajánlom ismerőseimnek


Értéke:740741 EUR
Résztvevők száma: 11941
Részvételi díj: 99.00 EUR

Értéke:111111 EUR
Résztvevők száma: 6000
Részvételi díj: 29.20 EUR

Értéke:815 EUR
Résztvevők száma: 200
Részvételi díj: 6.50 EUR

Értéke:259259 EUR
Résztvevők száma: 6000
Részvételi díj: 68.10 EUR

Értéke:42593 EUR
Résztvevők száma: 3056
Részvételi díj: 22.00 EUR

Kérdések és válaszok

Rendelkezés a területi kizárólagosságról (R001)

2009. június 19. ( R001 )

A Teru¨leti Regisztrációs Pontok a kizárólagosság megvásárlásával automatikusan részesednek a
megfelelő %-os kifizetéssel azon tagsági regisztrációs díjakból, melyeket:
1. a Teru¨leti Regisztrációs Pont képviselője regisztrál be
2. a Teru¨leti Regisztrációs Pont ajánlókódjának felhasználásával regisztrál be a Felhasználó
3. azon Felhasználók vásárolnak, akik a meghatározott teru¨leten ajánlókód nélku¨li előfizetést
vásárolnak

A Teru¨leti Regisztrációs Pontok a kizárólagosság megvásárlásával automatikusan részesednek a
megfelelő %-os kifizetéssel azon aukciós tárgyak (kivéve ingatlan) értékesítéséből származó
jutalékból, melyeket:
1. a Teru¨leti Regisztrációs Pont képviselője regisztrál be
2. a Teru¨leti Regisztrációs Pont ajánlókódjának felhasználásával regisztrál be a Felhasználó
3. azon Felhasználók vásárolnak, akik a meghatározott teru¨leten ajánlókód nélku¨li előfizetést
vásárolnak

Azon Teru¨leti Regisztrációs Pontokra, ahol az Ajánlói Kód eltörlésre keru¨lt, az alábbiak vonatkoznak:
1. Automatikusan részesednek a megfelelő %-os kifizetéssel minden, a meghatározott teru¨leten
történő regisztrációból és értékesítés utáni jutalékból (kivéve ingatlan)
2. A meghatározott teru¨leten új tagsági regisztráció esetén sem másik Regisztrációs Pont, sem
előfizetői tagjaink ajánlókódja nem használhatók (regisztrációkor automatikusan az adott
Teru¨leti Regisztrációs Pont ajánlókódja lép életbe)

Ingatlan-értékesítésből származó jutalék elszámolása:
Az ingatlan értékesítéséből származó jutalék elszámolási alapját az ingatlan teru¨leti elhelyezkedése
határozza meg.
1. Amennyiben az ingatlan tulajdonosának bejelentett lakcíme vagy székhelye megegyezik az
ingatlan teru¨leti elhelyezkedésével, abban az esetben az adott Teru¨leti Regisztrációs Pontot
illeti meg a teljes jutalék
2. Amennyiben az ingatlan tulajdonosának bejelentett lakcíme vagy székhelye, valamint az
ingatlan teru¨leti elhelyezkedése eltérő illetékességű Teru¨leti Regisztrációs Pontokhoz tartozik,
és az a Teru¨leti Regisztrációs Pont, amelyhez az ingatlan teru¨leti elhelyezkedéséből kifolyólag
tartozik nem rendelkezik Ajánlókód-mentességgel, akkor automatikusan egy eseti
keretmegbízás jön létre a két Teru¨leti Regisztrációs Pont között, amely kimondja, hogy az
ingatlan értékesítéséből származó jutalék megoszlása 50-50 %-os részben oszlik meg. Ha az
a Teru¨leti Regisztrációs Pont, amelyhez az ingatlan teru¨leti elhelyezkedéséből kifolyólag
tartozik rendelkezik Ajánlókód-mentességgel, akkor a teljes jutalék ezen Teru¨leti Regisztrációs
Pontot illeti meg.

(Példák:
1. Regisztrált előfizetőnk bejelentett lakcíme: Budapest, II. keru¨let, az eladó ingatlana a III. keru¨letben található. A III. keru¨leti regisztrációs partner Ajánlókódmentességgel rendelkezik, így a regisztrációs díjból a II. keru¨leti partner, az eladás utáni jutalékból pedig a III. keru¨leti partner részesu¨l

2. Regisztrált előfizetőnk bejelentett lakcíme: Budapest XV. keru¨let. Siófoki nyaralóját
szeretné értékesíteni. A Somogy megyei partneru¨nk nem rendelkezik Ajánlókódmentességgel, így a regisztrációs díj a XV. keru¨lethez tartozik, az ingatlan értékesítéséből származó jutalék pedig 50-50%-ban oszlik meg a Budapest XV. keru¨leti és Somogy megyei partnerek között.

3. VII. keru¨leti Ingatlaniroda 3 db ingatlant értékesített: 1. VII. keru¨letben, 2. IX.
keru¨letben, 3. Kecskeméten. A IX. keru¨letben nincs, Bács-Kiskun megyében van
Ajánlókód-mentesség.
Elszámoláskor a VII. keru¨leti partnert illeti a regisztrációs díjból származó jutalék. A VII. keru¨letben eladott ingatlan után 100%-os a jutalékkifizetés, a IX. keru¨letben eladott ingatlan után 50-50%-ban osztozik a két partner, a kecskeméti ingatlan eladásából származó jutalékot 100%-ban az Ajánlókódmentességgel rendelkező, Bács-Kiskun megyei partner kapja.)

Ajánlókód használata:
Rendszeru¨nkben a Light-előfizetések kivételével minden előfizetőnk és Teru¨leti Regisztrációs Pont
számára az Ajánlókód használatát biztosítjuk. Előfizetőink Ajánlókódjukat azokon a teru¨leteken
használhatják, amely teru¨leteken Partnereinknek nincs Ajánlókód-mentességi jogosultsága. Az előfizetői ajánlókód korlátlan regisztrációhoz használható, de ezt az ajánlókódot használó, új előfizetők eladott aukciós tárgyaiból az ajánlókód tulajdonosa csak korlátozott darabszámban, az első 3 (három) eladás után származó jutalékból részesu¨l. Az ezt követően történő – az előfizető ajánlókódjával beregisztrált tagok - eladásaiból az illetékes, Teru¨leti Regisztrációs Pont részesu¨l.

A Teru¨leti Regisztrációs Pontok az ajánlókódjukat csak a szerződésu¨kben meghatározott teru¨letu¨kön,
és a P2PMoney Teru¨leti Regisztrációs Partnerrel nem rendelkező teru¨leteken lévő, állandó lakcímmel
rendelkező magánszemélyek vagy székhellyel rendelkező cégek regisztrálására használhatják.
A Teru¨leti Regisztrációs Pontok jogosultságai szerződéskötés napjától érvényesek.